{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}Image


韓國Recipe box兒童美妝品牌,專門研發兒童專用的化妝品,強調使用成分安全,不使用人工香料,無重金屬,符合規範。產品皆為韓國生產製造 。